Poll

Uit onderzoek is gebleken
dat 90% van de ondervraagde
gasten het nodig vind dat er
een kledingbank in Zwolle is

Route planner

Geef uw adres en wij plannen uw route


 10 jarig bestaan kledingbank 

 

Op 4 April 2019 bestaat de kledingbank 10 jaar 

we willen dat graag met u vieren op Zaterdag 6 April 

van 14.00 uur tot 17.00 uur 

komt allen gezellig onder een genot van een hapje en een drankje 

Aan de Ruusbroecstraat 205

8022 EE Zwolle

 

 

Openingstijden.

 

Let op: De openingstijden zijn aangepast.

 

De Kledingbank is 1x maal per maand geopend voor uitgifte op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

 

Een ieder die 3 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de kledingbank Zwolle dient een nieuw aanvraagformulier te halen bij de hulpverlenende instantie voorzien van datum, handtekening en stempel. c.q. handtekening. Dit nieuwe aanvraagformulier dient u bij de eerstvolgende uitgiftedag te overhandigen aan een van de vrijwilligers van de kledingbank.

Zonder deze nieuwe aanvraag maakt u geen aanspraak op kleding.

Heeft u dringend kleding nodig buiten de openingstijden, dan kunt u contact opnemen met:

Alice Verbaten tel 06-16753021

 

 De uigiftedagen van 2019 is voor kinderen en volwassenen 

 

19 Januari : 10.00 uur tot 12.00 uur 

23 Februari : 10.00 uur tot 12.00 uur 

16 Maart  10.00 tot 12.00 uur 

20 April : 10.00 tot 12.00 uur 

18 Mei : 10.00 tot 12.00 uur 

22 Juni 10.00 tot 12.00 uur 

Vakantie van 23 Juni t/m 28 Juli 

17 Augustus 10.00 tot 12.00 uur 

21 Septmeber 10.00 tot 12.00 uur 

19 Oktober  10.00 tot 12.00 uur 

23 November 10.00 tot 12.00 uur 

14 December 10 00 tot 12.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sponsoren