Poll

Uit onderzoek is gebleken
dat 90% van de ondervraagde
gasten het nodig vind dat er
een kledingbank in Zwolle is

Route planner

Geef uw adres en wij plannen uw route


 

Openingstijden.

 

Let op: De openingstijden zijn aangepast.

 

De Kledingbank is 1x maal per maand geopend voor uitgifte op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.


De ene maand volwassen kleding de volgende maand kinderkleding.

 

Een ieder die 3 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de kledingbank Zwolle dient een nieuw aanvraagformulier te halen bij de hulpverlenende instantie voorzien van datum, handtekening en stempel. c.q. handtekening. Dit nieuwe aanvraagformulier dient u bij de eerstvolgende uitgiftedag te overhandigen aan een van de vrijwilligers van de kledingbank.

Zonder deze nieuwe aanvraag maakt u geen aanspraak op kleding.

Heeft u dringend kleding nodig buiten de openingstijden, dan kunt u contact opnemen met:

Alice Verbaten tel 06-16753021

2017

Van 18  December (2017) tot 13 Januari (2018) VAKANTIE

 

 De eerstvolgend uitgifte in 2018 is:

 

20 Januari                KINDEREN

17 Februari              VOLWASSENEN

17 Maart                  KINDEREN

14 April                    VOLWASSENEN

19 Mei                     KINDEREN

09 Juni                    VOLWASSENEN

 

VAKANTIE vanaf 10 Juni tot 14 Juli

 

11 Augustus             KINDEREN

15 September          VOLWASSENEN

13 Oktober               KINDEREN

10 November           VOLWASSENEN

08 December           KINDEREN

 

VAKANTIE  van 9 December tot 7 Januari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sponsoren