Poll

Uit onderzoek is gebleken
dat 90% van de ondervraagde
gasten het nodig vind dat er
een kledingbank in Zwolle is

Route planner

Geef uw adres en wij plannen uw route


Afspraak maken met de kledingbank.

Om in aanmerking te komen voor gratis kleding dient u zich altijd eerst aan te melden bij een hulpverlenende instantie.
De Kledingbank Zwolle werkt met een netwerk van hulpverleners de zgn. doorverwijzers. Deze organisaties en instanties leggen contact tussen u als klant en de Kledingbank. Bij de meeste hulpverlenende instanties kunt u een verwijsbrief invullen en deze vervolgens bij de kledingbank inleveren op de eerstvolgende uitgifte dag. alle verwysbrieven moeten wel gestempelt zijn door de organisatie of een visite kaartje erby anders is die niet geldig

U kunt zich dus niet rechtstreeks opgeven bij de kledingbank. Het tonen van een schriftelijke doorverwijzing en legitimatie is een vereiste.


De Kledingbank accepteert de doorverwijzing van de volgende hulpverleners en instanties. Mocht een van de onderstaande instanties u niet kunnen helpen laat ons dit dan weten. 

 

O Vluchtelingen werk O Consultatiebureau
O Kerken/Diaconien  O Sociale Dienst/UWV
O Wijkzorg
O Schuldhulpverlening (gemeente)
O Thuiszorg O Riagg
O Maatschappelijk werk O CAD
O Jeugdzorg O GGD IJsselland
O Eleos O LIMOR
O WijZ O St. De Kern
O Humanitas O MEE IJsseloevers
O Leger des Heils O Trias Jeugdhulp
O Travers  
O Blijf van mijn lijf huis
O Vrouwen opvang Overijssel 
O Frion
O VPO 
O Reclassering Unit Zwolle (SNR)
O RIBW 
O Slachtofferhulp
O William Schrikker groep O Hulpverlening asielzoekerscentrum
O JP van den Bent Stichting O KADERA (Steunpunt huiselijk geweld

                                 O Creating Balance                                O EHTA  Thuisadm. en Bugetbegeleiding.   

                                 O St. Welzijn Hattem                             0  VOEDSELBANK zwolle.

  

Heeft u vragen laat het ons weten  u kunt dan  bellen met coordinator marieke van de kledingbank zwolle tel:06-87248995.

Als u in bezit bent van een ingevulde en ondertekende verwijsbrief  met daarop stempel of visite kaartje van instantie ,dan kunt u zich melden op de eerst komende uitdeeldag.

 

 

De gegevens van de Kledingbank in Zwolle zijn:

Kledingbank Zwolle
Ruusbroecstraat 205,
8022 EE Zwolle

 

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen tijdens uw bezoek aan de Kledingbank!

Sponsoren